logged_in_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn" logged_out_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn">

QUÁ TRÌNH NUÔI TRỒNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Quá trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo trải qua 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị nuôi sợi nấm đông trùng hạ thảo

Bước đầu tiên trong quá trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo rất quan trọng,  cấy giống được cấy vào các lọ cơ chất.

Ươm trong phòng tối với điều kiện môi trường: độ ẩm trong khoảng 75 – 80%. Nhiệt độ đảm bảo từ 18 – 20 độ C, đặc biệt cần ủ kín.

Sau từ 10 – 12 ngày, các sợi nấm sẽ bám rễ kín toàn bộ bề mặt của chất sinh khối. Lúc đó ta sẽ đưa tất cả các bình cơ chất sang giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Tạo quả thể nấm

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các bình cơ chất sẽ được đưa sang phòng chiếu sáng kích thích để tạo thành quả thể. Lúc này ta giữ nhiệt độ ở khoảng 18 – 20 độ C; Độ ẩm trong khoảng từ 75 – 80%. Thời gian chiếu sáng 12 giờ ở cường độ 1000 Lux mỗi ngày.

Chú ý: Phải mở cửa phòng mỗi ngày 2 hoặc 3 lần, mỗi lần mở tối thiểu 30 phút. Đặc biệt vào sáng sớm và chiếu tối. Không khí trong phòng nuôi được lưu thông tốt. Sau thời gian 2 tuần, các sợi nấm sẽ dần hình thành trên bề mặt môi trường sinh khối. Lúc này tiếp tục sang giai đoạn thứ 3. Đây là giai đoạn có ý nghĩa lớn trong quá trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo.

Giai đoạn 3: Tiến hành nuôi dưỡng quả thể nấm đông trùng hạ thảo

Ở giai đoạn 3 này, cần thiết thay đổi môi trường và điều kiện lưu trữ ở các bình cơ chất. Nhiệt độ vẫn được giữ nguyên, tăng độ ẩm lên từ 80 – 85%. Thời gian chiếu sáng đạt 12 giờ nhưng cường độ chiếu giảm còn 700 Lux.

Đặc biệt, vẫn cần lưu thông không khí bằng cách mở cửa phòng 2 lần vào sáng và chiều. Trong giai đoạn 3, nhân viên kỹ thuật cần theo dõi thường xuyên hàng ngày. Đồng thời, kịp thời phân loại cũng như loại bỏ các lọ cơ chất bị mốc. Sau 2 tháng, toàn bộ ngọn nấm trùng thảo sẽ mọc dài thêm và xuất hiện những bào tử nấm đông trùng hạ thảo.

Giai đoạn này kết thúc Quá trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo và có thể thu hoạch thành quả.

BLOG

Chia sẻ kinh nghiệm, tin tức và kiến thức Đông Trung Hạ Thảo

Youtube