logged_in_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn" logged_out_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn">

NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI 170G/1 HỘP

99.000

Đông trùng hạ thảo tươi là loại nấm trưởng thành đến kỳ thu hoạch.  Ngoài ra bạn có thể chọn đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa là loại nấm trùng thảo được sấy khô bằng phương pháp làm lạnh. Đây là cách sấy hiện đại nhất hiện nay nhằm giữ nguyên dưỡng, chất, màu sắc và mùi vị của sản phẩm

Youtube