logged_in_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn" logged_out_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn">

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CẤY TRÊN NHỘNG TẰM 1 LỌ X 20 CON

700.000

Đông trùng hạ thảo cấy trên giá thể nhộng tằm là loại lấy giống nấm cấy trên cơ chất là nhộng tằm. Loại này có thể dùng để ngâm rượu trưng bày hoặc dùng bình thường như loại nấm sợi 

Youtube