logged_in_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn" logged_out_greeting="Xin chào! Đông Trùng Nguyên Nhi có thể giúp gì cho bạn">

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CẤY TRÊN NHỘNG TẰM 2 LỌ X 20 CON

1.400.000

Đông trùng hạ thảo cấy trên giá thể nhộng tằm là loại cấy giống trên thân con tằm. Loại này để ngâm rượu trang trí cho đẹp mắt và có thể dùng y như sợi nấm thông thường

Youtube